Mohsin Publications انتشــارات محســن

Friday, May 22, 2015

داستان «ارتش سرخ زنان» برای جوانان

«ارتش سرخ زنان» داستان مصور دختری بنام جونگ هوا است که در خانه زمیندار مستبد به نام نان باتیان برده بود.
او به خاطر ظلمی که می‌کشید از خانه فرار و به کمک سربازی بنام هو نچانگ چنگ، شامل ارتش سرخ چین شد. در اوج مبارزات انقلابی، وی از مبارزان برجسته‌ی پرولتاریا شد و وقتی هونچان گچنگ در عقب‌نشینی برای حفاظت گروه سربازانش جان خود را از دست داد، جونگ هوا مسئولیت کار او را بر دوش گرفت. به رهبری او همه رفقای ارتش متحدانه به حملات دفاعی دست زدند و پیروزی بزرگی بدست آوردند. بالاخره او با دستان خود نان باتیان را به سزای اعمالش رسانید.
او به خاطر ظلمی که می‌کشید از خانه فرار و به کمک سربازی بنام هو نچانگ چنگ، شامل ارتش سرخ چین شد. در اوج مبارزات انقلابی، وی از مبارزان برجسته‌ی پرولتاریا شد و وقتی هونچان گچنگ در عقب‌نشینی برای حفاظت گروه سربازانش جان خود را از دست داد، جونگ هوا مسئولیت کار او را بر دوش گرفت. به رهبری او همه رفقای ارتش متحدانه به حملات دفاعی دست زدند و پیروزی بزرگی بدست آوردند. بالاخره او با دستان خود نان باتیان را به سزای اعمالش رسانید.
«انتشارات محسن» جهت بلندبردن روحیه رزم‌جویانه و تشویق زنان بخاطر گرفتن مسئولیت‌های سترگ انقلابی این داستان را دیجیتل‌سازی نموده جهت استفاده به دسترس علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

download PDF file

0 Comments:

Post a Comment

<< Home