Mohsin Publications انتشــارات محســن

Monday, September 25, 2017

خصلت های انقلابی و ضد انقلابی را بشناسیم

این جزوه در سال ۱۳۵۷ توسط جمعی از انقلابیون ایران تهیه و انتشار یافت که با توجه به اهمیت و نیاز آن برای زدودن انحرافات و خصال ضدانقلابی در میان گروه‌ها و عناصر مدعی مبارزه پیشرو در افغانستان، «انتشار محسن» آنرا عیناتجدید چاپ می‌نماید.

download PDF file

چگونه می‌توان یک کمونیست خوب بود؟

این کتاب سلسله نطق‌هایی است كه رفیق لیوشائوچی در جولای ١٩۳٩ در انستیتوت ماركسیزم – لنینیزم ینان ایراد كرده است. کتاب که از روی نسخه انگلیسی چاپ پکن (اکتوبر ۱۹۵۱) ترجمه شده است، سال‌ها قبل در ایران بوسیله «موسسه مطبوعاتی هنر پیشرو» به چاپ رسیده بود، هرچند با مقایسه آن با متن انگلیسی دریافتیم که بخش‌هایی از آن، بخصوص نقل‌قول‌هایی از مائوتسه‌دون در متن فارسی حذف گردیده اند.
با توجه به نایاب شدن کتاب و محتویات آگاهی‌بخش و آموزنده آن، «انتشارات محسن» به بازتایپ و پخش دیجتال آن اقدام نمود.

download PDF file

Friday, September 15, 2017

تاریخ مختصر حزب زحمتکشان ویتنام

«تاریخچه «حزب كمونیست ویتنام» که بعدا به «حزب زحمتکشان ویتنام» تغییر نام داد درس‌های ارزشمندی برای تمامی انقلابیون جهان و بخصوص کشورهای تحت سلطه امپریالیزم و حکومت‌های پوشالی در بر دارد. این حزب تحت رهبری خردمندانه رفیق هوشی مین کمونیست‌های بزرگی را در دامانش پرورش داده، تحت شرایط خونین خلق ویتنام را به سوی پیروزی و شکوفایی سوق داد.
حزب زحمتکشان ویتنام طی مبارزات درخشان علیه تجاوز امپریالیزم جاپان، فرانسه و امریکا خلق آن کشور را بسیج نموده با قهرمانی تمام به این قدرت‌ها شکست عبرتناک داد. ایستادگی و مقاومت کمونیست‌های ویتنام در برابر جنگ نابرابر و جنایتکارانه امریکا و غلامان داخلی‌اش، که بسی بیش‌تر از تمام دوران جنگ دوم جهانی بر سر خلق آن‌کشور بمب‌های مدهش و مواد کشنده کیمیاوی ریختند، از صفحات زرین تاریخ قرن بیستم به شمار می‌رود. طی این نبرد افسانوی، خلق آن‌کشور تحت لوای حزب پیشرو شان نیروهای اشغالگر امریکایی را با سرافکندگی و افتضاح از خاک کشور شان بیرون راندند که تا امروز کابوس این شکست خواب سردمداران کاخ‌سفید را نآرام نگهمیدارد.
حزب هوشی‌مین، جنرال جیاپ، ترون شینه و دیگران با اتکا به بازوان پرتوان توده‌های ویتنام و کار توانفرسا و انقلابی توانستند به پیروزی‌های بزرگی دست یابند که آموزه‌های آن برای هر فرد عدالت‌خواه راهکشا و الهام‌بخش است. با تعقیب و آموختن از روحیه رزم‌جویانه و پیکار پرافتخار رفقای ویتنامی است که می‌توان به حقانیت و برنده‌گی مارکسیزم - لنینیزم - اندیشه‌مائوتسه‌دون پی برده با تکیه بر آن توده‌های افغانستان را در نبرد علیه اشغالگران امریکایی، دست‌نشاندگان و چاکران بنیادگرا و غیربنیادگرایش بسیج و رهبری نمود.
تاریخ مختصر حزب زحمتکشان ویتنام» در سال ۱۹۷۰ توسط «اداره انتشارات زبان‌های خارجی هانوی» منتشر شد که چند دهه قبل توسط رفقای ایرانی ترجمه و چاپ گردید اما امروز از کتاب‌های نایاب محسوب می‌گردد. به همین دلیل «انتشارات محسن» به ادامه تلاش برای پخش آثار مارکسیستی و مترقی به بازتایپ و انتشار آن مبادرت ورزید. در متن حاضر رویدادها تا سال ۱۹۷۰ درج گردیده اند اما در سال ۱۹۷۶ نسخه دیگری از آن به زبان انگلیسی در هانوی به چاپ رسیده که فصل دیگری حاوی پیروزی نهایی بر متجاوزان امریکایی و وحدت ویتنام شمالی و جنوبی را نیز در بر دارد که امیدواریم در چاپ های بعدی آنرا ترجمه و شامل متن نماییم.
از آنجاییکه چاپ نخست آن با امکانات ابتدایی صورت گرفته با نواقصی همراه بود، بنا در مواردی برای روان ساختن متن اصلاحات جزئی در آن وارد کردیم و برای خوانندگان افغان، نام ماه‌های عیسوی‌ را با املای معمول در کشور خود تعویض نمودیم. درضمن تمامی تصاویر با زیرنویس‌های آن از سوی «انتشارات محسن» به کتاب افزود گردیده اند.
در پخش وسیع این کتاب آموزنده و الهامبخش ما را یاری رسانید.
انتشارات محسن
اسد ۱۳۹۶ (اگست ۲۰۱۷)

download PDF file