Mohsin Publications انتشــارات محســن

Tuesday, November 26, 2013

یک قدم به جلو، دو قدم به عقب

کتاب «یک قدم به جلو، دو قدم به عقب (بحران در حزب ما)» (که تحت عنوان «یک گام به پیش، دو گام به پس» نیز به چاپ رسیده) را ولادیمیر ایلیچ لنین طی چند ماه بررسی دقیق صورتجلسات و قطعنامه های کنگره دوم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه که در جنوری ۱۹۰۴ چاپ شد، سخنرانیهای هر نماینده، گروهبندی های سیاسی موجود در کنگره، و همچنین پس از بررسی اسناد کمیته مرکزی و شورای حزب تهیه کرد. این کتاب لنین در ماه می سال ۱۹۰۴ از چاپ خارج شد.

لنین در این اثر به اپورتونیزم منشویکها در مسائل سازمانی ضربه درهم شکننده‌ای زد. اهمیت عظیم تاریخی کتاب مقدم بر همه در آنست که لنین در آن ضمن بسط و تکامل بیشر آموزش مارکسیزم دربارهء حزب، اصول سازمانی حزب انقلابی پرولتری را تنظیم کرد؛ و برای نخستین بار در تاریخ مارکسیزم، اپورتونیزم سازمانی را مورد انتقاد همه جانبه قرار داد و خطر خاص کاستن از اهمیت سازمان را برای جنبش کارگری نشان داد این کتاب باعث حملات خشماگین از جانب منشویکها شد. پلخانف از کمیته مرکزی خواست از کتاب لنین دوری گزیند و آشتی‌طلبان در کمیته مرکزی کوشیدند از چاپ و انتشار آن جلوگیری نمایند.

چون این کتاب ارزشمند را در آرشیو آثار لنین در اینترنت نیافتیم، انتشارات محسن اقدام به دیجتال سازی و پخش آن نمود.

download PDF file

Saturday, November 16, 2013

اقتصاد سیاسی بیاموزیم

هر کمونیست برای فراگیری و درک پایه‌ای مارکسیزم ـ لنینیزم ـ اندیشه مائوتسه دون در کنار پراتیک انقلابی باید حداقل در سه زمینه اقتصاد سیاسی مارکسیستی، سوسیالیزم علمی و فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک و تاریخی کسب دانش نماید.

انتشارات محسن در کنار سایر کتابهای مفید و آموزنده، چندی قبل «اقتصاد سیاسی به زبان ساده» اثر محمد رضا قربانی را برای نوآموزان تجدید چاپ نموده و در ضمن آنرا بصورت دیجتال پخش کرد.

اینک کتاب ارزشمند «اقتصاد سیاسی بیاموزیم» از «گروه نویسندگان شانگهای» را که توسط ع.رشیدیان در ایران ترجمه و در سال ۱۳۵۸ انتشار یافته بود، اسکن و پی.دی.ایف نموده در اختیار علاقمندان میگذارد. درین اثر مهم، اصول اقتصاد مارکسیستی بصورت سیستماتیک و عام فهم گردآوری گردیده که درک مفاهیم مغلق را سهل ساخته است.

download PDF file